Pawilon White Cubes - projekt Filip Kozarski + Maciej Ryniewicz
1
Otwarta formuła ARTLOOP, dostępność większości wydarzeń dla szerokiego grona odbiorców sprzyja budowaniu społecznego kontekstu dla sztuki współczesnej, która wychodzi ku odbiorcy, tworzy sytuację faktycznego dialogu, wymiany i interakcji. Festiwal ingeruje w miejską tkanką poprzez działania wystawiennicze, instalacje przestrzenne typu site specific, w tym budowę obiektów, które na stałe wpiszą się w architekturę miasta. Sekcja URBANATOR to świadome przekształcanie i formatowanie przestrzeni z myślą o jak najskuteczniejszym dotarciu do odbiorców w celu wywołania pozytywnej reakcji i twórczego fermentu.

W 2011 roku powstanie specjalny festiwalowy OBIEKT: URBANATOR, zlokalizowany na Placu Przyjaciół Sopotu, zostanie przeprowadzona akcja „LOOPOWANIA PRZESTRZENI“ czyli łączenia i integrowania wielu festiwalowych miejsc w jeden obieg idei oraz działań, zapraszamy do otwartych i udostępnionych publiczności pracowni wybranych sopockich artystów w ramach akcji ARTSPACES.

 
© ARTLOOP FESTIVAL