Pomiędzy 16-18 września 2011 zapraszamy do Sopotu na nowy festiwal artystyczny - ARTLOOP, który otwiera miasto na sztukę i sztukę na miasto, scalając/loopując wybrane przestrzenie w centrum Sopotu licznymi działaniami/akcjami z zakresu sztuk wizualnych, designu i muzyki. Po raz pierwszy w Sopocie powstaje festiwal całkowicie skupiony na sztuce współczesnej, prezentowanej głównie w przestrzeni miasta – subiektywnie i sugestywnie przekształcanej przez artystów.

ARTLOOP otwiera się na dynamiczną interakcję z widzem, wychodząc poza formułę stricte instytucjonalnych pokazów i prezentacji, anektuje przestrzeń miejską i poddaje ją artystycznym transformacjom. Festiwal na różne sposoby oswaja odbiorców ze sztuką współczesną, korzystając z narzędzi makro [m.in. projekcje wielkoformatowe, obiekty w przestrzeni publicznej, koncerty] oraz mikro [m.in. projekty specjalne, efemeryczne akcje miejskie, kinoinstalacje]. ARTLOOP to artystyczne laboratorium, które łączy młodą sztukę ze sztuką uznaną, łączy przestrzenie, idee i koncepcje, łączy ludzi, otwierając ich na nowe aktywności, konteksty, emocje.

Formuła programowa ARTLOOP powstaje w oparciu o 3 sekcje:
1. Sekcja Urbanator | Sztuka w przestrzeni miejskiej + Design
2. Sekcja Screen | Kino + Sztuki wizualne
3. Sekcja Soundspace | Muzyka + Sztuka

W 2011 roku powstaje zapowiedź 00 ARTLOOP w Sopocie, a w 2012 roku 1 edycja festiwalu 01 ARTLOOP jest organizowana jednocześnie w Sopocie i innym wybranym mieście w Polsce – oba miasta zostaną „zloopowane” jako jedna, zintegrowana przestrzeń festiwalowa.

Festiwal odbędzie się w centum Sopotu, loopując i scalając jako jedną przestrzeń 4 główne lokalizacje:
Państwowa Galeria Sztuki > MCKA Zatoka Sztuki > Plac Przyjaciół Sopotu > Skwer Kuracyjny
oraz wybrane kluby i przestrzenie artystyczne.

Organizatorem festiwalu jest Miasto Sopot | Państwowa Galeria Sztuki.
 
© ARTLOOP FESTIVAL